Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu proběhne v naší obci v úterý 26. dubna 2016 v době od 17.30 - 17.40 pod kapličkou.

Poslední informace

Informace o bioodpadu

Poslední svoz bioodpadu bude 2.11.2017. Do tohoto data mohou občané využívat kontejnery na bioodpad, poté již nebude možné do nich vhazovat bioodpad. Děkujeme

Svoz komunálního odpadu 1 x za 14 dní

Svoz komunálního odpadu

Děkovný dopis Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Napište nám