Sběr velkoobjemového odpadu

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven pod kapličkou od 28.4. - 2.5.2017

Poslední informace

Informace o bioodpadu

POZOR ZMĚNA svozu komunálního odpadu

Změna svozu komunálního odpadu

Děkovný dopis Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Napište nám