Sběr velkoobjemového odpadu

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven pod kapličkou od 6. 10 - 9. 10. 2017

Poslední informace

Informace o bioodpadu

Poslední svoz bioodpadu bude 2.11.2017. Do tohoto data mohou občané využívat kontejnery na bioodpad, poté již nebude možné do nich vhazovat bioodpad. Děkujeme

Svoz komunálního odpadu 1 x za 14 dní

Svoz komunálního odpadu

Děkovný dopis Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Napište nám