Tříkrálová sbírka 2018

V naší obci se vybrala částka 12.803,- Kč. Děkujeme všem dárcům a koledníkům.

Poslední informace

Informace o bioodpadu

Poslední svoz bioodpadu bude 2.11.2017. Do tohoto data mohou občané využívat kontejnery na bioodpad, poté již nebude možné do nich vhazovat bioodpad. Děkujeme

Svoz komunálního odpadu 1 x za 14 dní

Svoz komunálního odpadu

Děkovný dopis Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Napište nám