Svoz komunálního odpadu 1 x za 14 dní

Oznamujeme, že od letošního roku zůstává svoz kom. odpadu 1 x za 14 dnů v sudých týdnech. Vývozní den se nemění.

Poslední informace

Informace o bioodpadu

Poslední svoz bioodpadu bude 2.11.2017. Do tohoto data mohou občané využívat kontejnery na bioodpad, poté již nebude možné do nich vhazovat bioodpad. Děkujeme

Svoz komunálního odpadu 1 x za 14 dní

Svoz komunálního odpadu

Děkovný dopis Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Napište nám