Kontakty a informace

Adresa:

obecní úřad Březí nad Oslavou
Březí nad Oslavou 47
PSČ 592 14 Nové Veselí

tel: 564 407 206
č. účtu: 23327751/0100

mail: brezinadoslavou@gmail.com

Hodiny pro veřejnost:

Pátek 18.00 - 19.00 hod.

Členové obecního zastupitesltva

Starosta obce: Roman Šikl Březí nad Oslavou 83 mobil 724 344 680
Zástupce starosty: Marta Flesarová Březí nad Oslavou 44

předsedové a členové výborů:

Bc. Kateřina Sobotková předsedkyně finančního výboru
Václav Hladík předseda kontrolního výboru
Radek Vencálek předseda inventarizační komise
MVDr. Milan Kujal člen kontr. a fin. výboru
Marta Flesarová předsedkyně kulturní komise
Josef Kvasnička člen kontr. výboru

Napište nám