Dokumenty ostatních členských subjektů

Oznámení Svazu vodovodů Bohdalov

Svazek obcí POOSLAVÍ - rozpočtové opatření č. 1

Svazek obcí POOSLAVÍ - závěrečný účet 2016

Oznámení Svazu vodovodů Bohdalov

Svazek obecních lesů Přibyslav - rozpočet na rok 2017

Svazek obecních lesů Přibyslav - rozpočtový výhled 2017-2020

Svazek obecních lesů Přibyslav - zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016

Svazek obcí POOSLAVÍ - rozpočet 2017

Svazek obcí POOSLAVÍ - rozpočtový výhled 2014 -2018

Svazek obcí POOSLAVÍ - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2023 - zveřejněno 27.6.2017

Oznámení Svazku obcí POOSLAVÍ - zveřejněno 13. 12. 2017

Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017 Svazku obcí POOSLAVÍ - zveřejněno 13. 12. 2017

Rozpočet Svazku obcí POOSLAVÍ na rok 2018 - zveřejněno 13. 12. 2017

Schválený závěrecný účet za rok 2017 Svazku obecních lesů

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obecních lesů za rok 2017

Rozpočtové opatření č. 1 SO POOSLAVÍ - zveřejněno 20.12.2018

Rozpočet SO POOSLAVÍ na rok 2019- zveřejněno 20.12.2018

Rozpočet Svazu vodovodů Bohdalov na rok 2019 - zveřejněno 7.1.2019

Střednědobý výhled rozpočtu Svazu vodovodů Bohdalov - zveřejněno 7.1.2019

Schválený rozpočet na rok 2019 Svazu vodovodů Bohdalov - zveřejněno 18. 1. 2019

Schválený Střednědobý výhled Svazu vodovodů Bohdalov - zveřejněno 18. 1. 2019

Rozpočtové opatření č. 1/2018 Svazu vodovodů Bohdalov - zveřejněno 18. 1. 2019

Rozpočtové opatření č. 2/2018 Svazku vodovodů Bohdalov - zveřejněno 27. 1. 2019

Napište nám