Elektronická úřední deska

Archiv

Název Vyvěšení Stažení Kategorie Soubor
Pozvánka na zasedání ZO dne 9. 9. 2020 02.09.2020 09.09.2020 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu 20.08.2020 01.09.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Rozhodnutí KÚ o změně hranic 17.08.2020 01.09.2000 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Informace o volbách do Zastupitelstva Kraje Vysočina a do Senátu PČR 03.08.2020 10.10.2020 Oznámení obce Stáhnout soubor
Volby do ZK a Senátu Parlamentu ČR - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 03.08.2020 10.10.2020 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 31.07.2020 31.12.2022 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Záměr č. 2/2020 24.07.2020 20.08.2020 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání ZO dne 17. 7. 2020 10.07.2020 17.07.2020 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 11.06.2020 28.06.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání ZO dne 12. 6. 2020 05.06.2020 12.06.2020 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Svazu vodovodů Bohdalov 04.06.2020 30.11.-1 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazu vodovodů Bohdalov za rok 2019 04.06.2020 30.11.-1 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Příloha SO POOSLAVÍ za rok 2019 03.06.2020 22.06.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Výkaz zisku a ztrát za rok 2019 SO POOSLAVÍ 03.06.2020 22.06.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Rozvaha za rok 2019 SO POOSLAVÍ 03.06.2020 22.06.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Výkaz plnění rozpočtu SO POOSLAVÍ za rok 2019 03.06.2020 22.06.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SO POOSLAVÍ za rok 2019 03.06.2020 22.06.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh Závěrečného účtu SO POOSLAVÍ za rok 2019 03.06.2020 22.06.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na VH SO POOSLAVÍ dne 22.6.2020 03.06.2020 22.06.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Záměr č. 1/2020 22.05.2020 12.06.2020 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání členské schůze LDO Přibyslav 19.05.2020 26.05.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 15. 5. 2020 08.05.2020 15.05.2020 Oznámení obce Stáhnout soubor
Oznámení o konci období déle trvajícícho nadměrného sucha 07.05.2020 29.05.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné za rok 2019 29.04.2020 29.05.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Příloha 2019 27.04.2020 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Výkaz zisků a ztrát 2019 27.04.2020 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozvaha 2019 27.04.2020 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Výkaz o plnění rozpočtu za rok 2019 27.04.2020 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 27.04.2020 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu obce Březí nad Oslavou za rok 2019 27.04.2020 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020 22.04.2020 27.05.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Oznámení změny termínu konání opakovaného veř. projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Kraje Vysočina 17.04.2020 04.05.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Nařízení k zabezpečení požární ochrany v době nadměrného sucha 08.04.2020 30.11.-1 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Oznámení o období déle trvajícícho nadměrného sucha 08.04.2020 30.11.-1 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství 08.04.2020 08.05.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Kraje Vysočina 03.04.2020 20.04.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2020 03.04.2020 20.04.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání ZO dne 6.4.2020 30.03.2020 06.04.202 Oznámení obce Stáhnout soubor
Kalkulace výpočtu cen pro stočné za rok 2019 28.02.2020 28.03.2020 Oznámení obce Stáhnout soubor
Výroční zpráva o poskytování informací obce Březí n. Oslavou za rok 2019 26.02.2020 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Oznámení o odložení termínu konání zastupitelstva obce 26.02.2020 06.03.2020 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání ZO dne 6. 3. 2020 26.02.2020 06.03.2020 Oznámení obce Stáhnout soubor
Upozornění - informace pro spotřebile pitné vody ze skupinového vodovodu Bohdalov 21.02.2020 30.03.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Informační leták - Jak se cestuje ve Veřejné dopravě Vysočiny od 1. 3. 2020 14.02.2020 15.03.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu 14.02.2020 29.02.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Návrh obecné povahy č. 1/2020 03.02.2020 18.02.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání ZO dne 30.1.2020 23.01.2020 30.01.2020 Oznámení obce Stáhnout soubor
Upozornění pro vlastníky lesů na gradaci kůrovců 17.01.2020 30.07.2020 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 17. 1. 2020 09.01.2020 17.01.2020 Oznámení obce Stáhnout soubor
Záměr č. 3/2019 18.12.2019 10.01.2020 Oznámení obce Stáhnout soubor
Obecně závazná vyhláška obce Březí nad Oslavou č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 16.12.2019 31.12.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Obecně závazná vyhláška obce Březí nad Oslavou č. 2/2019 o mísním poplatku z pobytu 16.12.2019 31.12.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Obecně závazná vyhláška obce Březí nad Oslavou č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování kom. odpadů 16.12.2019 31.12.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Obecně závazná vyhláška obce Březí nad Oslavou č. 3/2019 o místním poplatku za shromažďování a odstraň. kom. odpadů 16.12.2019 31.12.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu Svazu vodovodů Bohdalov na rok 2020 13.12.2019 28.12.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh střednědobého výhledu SV Bohdalov 13.12.2019 28.12.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 10.12.2019 31.12.2022 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 15. 12. 2019 06.12.2019 15.12.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu obce Březí nad Oslavou na rok 2020 29.11.2019 15.12.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu SO POOSLAVÍ na rok 2020 18.11.2019 04.12.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na valnou hromadu SO POOSLAVÍ 4. 12. 2019 18.11.2019 04.12.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. II Územního plánu Březí nad Oslavou 09.11.2019 24.11.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška MěÚ Žďár n. S. - předání lesních hospod. osnov 08.11.2019 25.11.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání ZO dne 8. 11. 2019 01.11.2019 08.11.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 4.10.2019 26.09.2019 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Výpis ze zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 11.5.2018 09.09.2019 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Sdělení dle zákona č. 106/1999 Sb. 08.09.2019 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje 10. 9. 2019 02.09.2019 10.09.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu 30.08.2019 15.09.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška z Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy 30.08.2019 30.09.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 1. 9. 2019 25.08.2019 01.09.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Výzva a upozornění vodoprávního úřadu 26.07.2019 29.10.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy za účelem zpracování kůrovcové kalamity 10.07.2019 26.07.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Svazu vodovodů Bohdalov 12.06.2019 30.11.-1 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazu vodovodů Bohdalov za rok 2018 12.06.2019 30.11.-1 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 19. 6. 2019 12.06.2019 19.06.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Oznámení o konání akce 10.06.2019 15.06.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozvaha 2018 03.06.2019 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu obce 03.06.2019 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Výkaz plnění rozpočtu 2018 03.06.2019 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Příloha 2018 03.06.2019 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Výkaz zisku a ztrát 2018 03.06.2019 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu Změny č. II Územního plnáu Březí nad Oslavou pro veřejné projednání 30.05.2019 01.07.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. II Územního plánu Březí nad Oslavou 29.05.2019 08.07.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Výsledky voleb do EP 2019 ve Březí nad Oslavou 28.05.2019 05.06.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 30.5.2019 23.05.2019 30.05.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy řešení kůrovcové kalamity v CHKO Žďárské vrchy 21.05.2019 05.06.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Nové Veselí - Matějov dne 2. 6. 2019 09.05.2019 02.06.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje dne 14. 5. 2019 06.05.2019 14.05.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné za rok 2018 - Svaz vodovodů Bohdalov 26.04.2019 27.05.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné za rok 2018 - Obec Březí nad Oslavou 25.04.2019 31.05.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019 23.04.2019 27.05.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Výkaz zisku a ztráty 2018 SO POOSLAVÍ 17.04.2019 13.05.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Výkaz o plnění rozpočtu 2018 SO POOSLAVÍ 17.04.2019 13.05.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Rozvaha 2018 SO POOSLAVÍ 17.04.2019 13.05.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí POOSLAVÍ za rok 2018 včetně zprávy auditora 17.04.2019 13.05.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání valné hromady SO POOSLAVÍ 13.5.2019 17.04.2019 13.05.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 18. 4. 2019 11.04.2019 18.04.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 11.04.2019 31.12.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 11.04.2019 30.04.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Informace k volbám do Evropského parlamentu 22.03.2019 25.05.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 22.03.2019 25.05.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání ZO dne 29. 3. 2019 22.03.2019 29.03.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Usnesení Státního pozemkového úřadu 13.03.2019 28.03.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje dne 19.3.2019 11.03.2019 19.03.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Vyrozumění, výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení 22.02.2019 25.03.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Záměr č. 1/2019 18.02.2019 09.03.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Záměr č. 2/2019 18.02.2019 09.03.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 11. 2. 2019 04.02.2019 11.02.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Březí nad Oslavou 31.01.2019 05.03.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2021 - 2023 27.01.2019 11.02.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Schémata pro pracovní místa k přechodné úpravě provozu 23.01.2019 08.02.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu 23.01.2019 08.02.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje dne 29. 1. 2019 18.01.2019 30.01.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 25. 1. 2019 18.01.2019 26.01.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa 14.01.2019 31.05.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Sdělení VAS,a. s. - určení mírnějšícho hygien. limitu 04.01.2019 30.01.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1 11.12.2018 11.01.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh střednědobého výhledu SV Bohdalov 11.12.2018 28.12.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu Svazu vodovodů Bohdalov na rok 2019 11.12.2018 28.12.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2018 07.12.2018 14.12.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje dne 11. 12. 2018 01.12.2018 11.12.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu obce Březí nad Oslavou na rok 2019 28.11.2018 14.12.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 23.11.2018 16.11.2018 23.11.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozhodnutí ze Státního pozemkového úřadu 14.11.2018 30.11.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu na rok 2019 SO POOSLAVÍ 14.11.2018 05.12.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na valnou hromadu SO POOSLAVÍ dne 5.12.2018 14.11.2018 05.12.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje dne 6.11.2018 26.10.2018 06.11.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Březí nad Oslavou dne 2.11.2018 26.10.2018 02.11.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obecních lesů Přibyslav 17.10.2018 01.11.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav 17.10.2018 30.10.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 12.10.2018 30.10.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy silničního provozu 30.09.2018 30.11.-1 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje dne 9.10.2018 30.09.2018 09.10.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 21. 9. 2018 14.09.2018 21.09.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - omezení užívání pitné vody 14.09.2018 31.10.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2018 31.08.2018 12.09.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, omezení užívání pitné vody 21.08.2018 31.10.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Březí nad Oslavou 27.07.2018 06.08.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Informace k volbám do zastupitelstev obcí 27.07.2018 06.08.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 29.6.2018 22.06.2018 29.06.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Záměr č. 5/2018 13.06.2018 29.06.2008 Oznámení obce Stáhnout soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březí nad Oslavou za rok 2017 08.06.2018 29.06.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Oznámení o konání veřejné kulturní akce 08.06.2018 15.06.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Státní pozemkový úřad 08.06.2018 25.06.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu obce Březí nad Oslavou za rok 2017 08.06.2018 29.06.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku vodovodů Bohdalov za rok 2017 06.06.2018 30.06.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu Svazu vodovodů Bohdalov za rok 2017 06.06.2018 30.06.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022 21.05.2018 11.06.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 - o nočním klidu 14.05.2018 30.05.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí POOSLAVÍ za rok 2017 04.05.2018 28.05.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu SO POOSLAVÍ 04.05.2018 28.05.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Příloha č. 2 k návrhu závěrečného účtu SO POOSLAVÍ 04.05.2018 28.05.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Příloha č. 3 k návrhu závěrečného účtu SO POOSLAVÍ 04.05.2018 28.05.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2018 dne 15.5.2018 04.05.2018 15.05.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SO POOSLAVÍ za rok 2017 04.05.2018 28.05.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na valnou hromadu SO POOSLAVÍ dne 28.5.2018 04.05.2018 28.05.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 2/2018 04.05.2018 21.05.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu 30.04.2018 15.05.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 2017 - Svaz vodovodů Bohdalov 30.04.2018 30.05.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017 -obec Březí nad Oslavou 25.04.2018 25.02.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018 20.04.2018 28.05.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Záměr č. 4/2018 19.04.2018 07.05.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Záměr č. 3/2018 09.04.2018 25.04.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č 2/2018 dne 27.3.2018 16.03.2018 27.03.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 23. 3. 2018 16.03.2018 23.03.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Upozornění pro vlastníky lesů 13.03.2018 13.06.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Záměr č. 2/2018 08.03.2018 23.03.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy 27.02.2018 15.03.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina 27.01.2018 30.11.-1 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 2.2.2018 26.01.2018 02.02.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. kolo 17.01.2018 27.01.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Záměr obce č. 1/2018 15.01.2018 31.01.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu 08.01.2018 24.01.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Záměr č. 5/2017 27.12.2017 11.01.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Záměr č. 6/2017 27.12.2017 11.01.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise 18.12.2017 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 22. 12. 2017 15.12.2017 22.12.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtový výhled Svazu vodovodů Bohdalov 04.12.2017 22.12.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu Svazu vodovodů Bohdalov na rok 2018 04.12.2017 22.12.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje dne 12.12.2017 04.12.2017 30.11.-1 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu obce Březí nad Oslavou na rok 2018 04.12.2017 22.12.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Informace o počtu a sídle volebního okrsku 27.11.2017 27.01.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa 18.11.2017 10.02.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Příloha k návrhu rozpočtu SO POOSLAVÍ 16.11.2017 30.11.-1 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu na rok 2018 SO POOSLAVÍ 16.11.2017 11.12.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na valnou hromadu SO POOSLAVÍ 11.12.2017 16.11.2017 11.12.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Záměr č. 4/2017 10.11.2017 08.12.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 10.11.2017 27.11.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu 10.11.2017 27.11.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje dne 7.11.2017 31.10.2017 08.11.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Informace pro vlastníky lesů 30.10.2017 13.11.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 27.10.2017 20.10.2017 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Záměr č. 3/2017 25.09.2017 15.10.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Návrh na opatření obecné povahy 15.09.2017 02.10.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2017 dne 12.9.2017 01.09.2017 12.09.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Informace o volbách do PS PČR 21.08.2017 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy 18.08.2017 30.11.-1 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Svaz vodovodů Bohdalov 11.08.2017 31.10.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Oznámení o místě a době konání voleb do PS PČR 11.08.2017 23.10.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu VS 21.07.2017 31.07.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - oznámení návrhu opatření obecné povahy 21.07.2017 31.10.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku vodovodů Bohdalov za rok 2016 08.06.2017 28.06.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Závěrečný účet Svazku vodovodů Bohdalov za rok 2016 08.06.2017 28.06.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Příloha obce za rok 2016 30.05.2017 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozvaha obce za rok 2016 30.05.2017 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Výkaz o plnění rozpočtu obce za rok 2016 30.05.2017 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 30.05.2017 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Výkaz zisků a ztrát za rok 2016 obce 30.05.2017 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Závěrečný účet obce za rok 2016 26.05.2017 20.06.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Výkaz zisků a ztrát 2016 SO POOSLAVÍ 19.05.2017 05.06.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Rozvaha 2016 SO POOSLAVÍ 19.05.2017 05.06.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Výkaz o plnění rozpočtu 2016 SO POOSLAVÍ 19.05.2017 05.06.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO POOSLAVÍ za rok 2016 19.05.2017 05.06.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Závěrečný účet SO POOSLAVÍ za rok 2016 19.05.2017 05.06.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SO POOSLAVÍ 19.05.2017 05.06.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na valnou hromadu SO POOSLAVÍ 5.6.2017 19.05.2017 05.06.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Záměr č. 2/2017 05.05.2017 22.05.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje dne 9.5.2017 27.04.2017 10.05.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016 - obec Březí nad Oslavou 27.04.2017 30.05.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016 - svaz vodovodů Bohdalov 27.04.2017 30.05.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 28.4.2017 21.04.2017 28.04.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Informace Finančního úřadu - daň z nemovitých věcí za rok 2017 21.04.2017 30.05.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Informace Státního pozemkového úřadu - Veřejná vyhláška 20.04.2017 06.05.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav 11.04.2017 02.05.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Závěrečný účet za rok 2016 Svazku obecních lesů Přibyslav 11.04.2017 02.05.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání ZK Vysočina 17.03.2017 28.03.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Upozornění na 17.03.2017 30.05.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu 14.03.2017 14.04.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Záměr č. 1 - směna pozemků LDO 14.03.2017 14.04.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtový výhled Svazu vodovodů Bohdalov 09.12.2016 27.12.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu 2017 Svazu vodovodů Bohdalov 09.12.2016 27.12.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu 2017 Svazu vodovodů Bohdalov 09.12.2016 27.12.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje dne 20.12.2016 09.12.2016 30.11.-1 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí n. Osl. 06.12.2016 14.12.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Informace k daňovému přiznání z nemovitostí 29.11.2016 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 29.11.2016 16.12.2016 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu 2017 Svazku obecních lesů Přibyslav 21.11.2016 06.12.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka Svazku obecních lesů na valnou hromadu dne 6.12.2016 21.11.2016 06.12.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu 2017 SO POOSLAVÍ 18.11.2016 05.12.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání valné hromady SO POOSLAVÍ dne 5. 12. 2016 18.11.2016 05.12.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 22.11.2016 14.11.2016 30.11.-1 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 18. 11. 2016 11.11.2016 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Záměr č. 2/2016 25.10.2016 14.11.2016 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina 21.10.2016 03.11.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Upozornění MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru živ. prostředí 16.10.2016 28.12.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 14.10.2016 22.10.2016 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č. 2 23.09.2016 10.10.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Oznámení o vystavení návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ Březí 18.09.2016 20.10.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Upozornění firmy E.ON pro vlastníky pozemků 13.09.2016 13.12.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Oznámení o místě a době konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina 13.09.2016 10.10.2016 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 16.9.2016 09.09.2016 16.09.2016 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina 09.09.2016 13.09.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 19.08.2016 01.11.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu 08.08.2016 15.08.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Informace k volbám do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 07.08.2016 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - oznámení návrhu opatření obecné povahy 27.07.2016 31.10.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
vyhlášení platnosti obnovení katastrálního operátu 01.07.2016 01.08.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2016 17.06.2016 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Závěrečný účet Svazu vodovodů Bohdalov za rok 2015 13.06.2016 29.06.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Záměr č. 1/2016 08.06.2016 24.06.2016 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy 03.06.2016 30.06.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Výkaz zisku a ztrát SO POOSLAVÍ za rok 2015 19.05.2016 06.06.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Rozvaha Svazku obcí POOSLAVÍ za rok 2015 19.05.2016 06.06.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Plnění rozpočtu SO POOSLAVÍ za rok 2015 19.05.2016 06.06.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO POOSLAVÍ 13.05.2016 06.06.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o Aktualizaci č. 2 Zásad úz. rozvoje Kr. Vysočina 13.05.2016 22.06.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Závěrečný účet Svazku obcí POOSLAVÍ za rok 2015 11.05.2016 06.06.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2015 - kanalizace Březí nad Oslavou 29.04.2016 31.05.2016 Oznámení obce Stáhnout soubor
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veř. nahlédnutí 29.04.2016 10.06.2016 Oznámení obce Stáhnout soubor
Výpočet cen pro stanovení cen pro vodné a stočné za rok 2015 - Svaz vodovodů Bohdalov 29.04.2016 31.05.2016 Oznámení obce Stáhnout soubor
Informace z finančního úřadu - splatnost daně z nemovitých věcí za rok 2016 29.04.2016 01.06.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Informace z finančního úřadu - zasílání složenek 29.04.2016 01.06.2016 Oznámení obce Stáhnout soubor
Výkaz zisků a ztrát za rok 2015 obce Březí nad Oslavou 28.04.2016 13.05.2016 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozvaha 2015 obce Březí nad Oslavou 28.04.2016 13.05.2016 Oznámení obce Stáhnout soubor
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 Březí nad Oslavou 28.04.2016 13.05.2016 Oznámení obce Stáhnout soubor
Příloha 2015 Březí nad Oslavou 28.04.2016 13.05.2016 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí za rok 2016 26.04.2016 30.05.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březí nad Oslavou za rok 2015 25.04.2016 13.05.2016 Oznámení obce Stáhnout soubor
Závěrečný účet obce Březí nad Oslavou za rok 2015 25.04.2016 13.05.2016 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav 08.04.2016 26.04.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Závěrečný účet Svazku obecních lesů Přibyslav za rok 2015 08.04.2016 26.04.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška 08.04.2016 09.05.2016 Oznámení obce Stáhnout soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obecních lesů Přibyslav 08.04.2016 26.04.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání členské schůze LDO 01.04.2016 19.04.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa 11.03.2016 30.03.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veř. vyhláška o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy 05.02.2016 12.02.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu 05.02.2016 12.02.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veř. vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad úz. rozvoje Kraje Vysočina 22.01.2016 07.03.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Národní plán povodí Dunaje 13.01.2016 29.01.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Národní plán povodí Odry 13.01.2016 29.01.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Národní plán povodí Labe 13.01.2016 29.01.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Oznámení o vydání opatření obecné povahy 13.01.2016 29.01.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - opatření obecní povahy 18.12.2015 04.01.2016 Oznámení obce Stáhnout soubor
Záměr č. 4/2015 na pronájem společenské místnosti 03.12.2015 18.12.2015 Oznámení obce Stáhnout soubor
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 30.11.2015 31.12.2015 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 30.11.2015 18.12.2015 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtový výhled Svazu vodovodů Bohdalov 23.11.2015 09.12.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu Svazu vodovodů Bohdalov na rok 2016 23.11.2015 09.12.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 27.11.2015 20.11.2015 27.11.2015 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu Svazku obcí POOSLAVÍ 13.11.2015 14.12.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání valné hromady Svazku obcí POOSLAVÍ 13.11.2015 14.12.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka Svazku obecních lesů Přibyslav na zasedání valné hromady 12.11.2015 02.12.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu Svazku obecních lesů Přibyslav na rok 2016 12.11.2015 30.11.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Informace Finančního úřadu 12.11.2015 30.11.-1 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje dne 10.11.2015 30.10.2015 10.11.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Záměr č. 3/2015 27.10.2015 12.11.2015 Oznámení obce Stáhnout soubor
Záměr č. 3/2015 27.10.2015 12.11.2015 Oznámení obce Stáhnout soubor
Oznámení o výběr. řízení č. BZR/17/2015 a jeho podmínkách 29.09.2015 20.10.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa 06.09.2015 09.10.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Výzva vlastníkům lesů 01.09.2015 20.09.2015 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina 01.09.2015 08.09.2015 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 21.08.2015 30.09.2015 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina 21.08.2015 05.09.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřej. vyhláška - návrh opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody 18.08.2015 30.09.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina 10.08.2015 30.11.-1 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Krajský úřad Kraje Vysočina informuje o nutnosti šetřit vodou 10.08.2015 30.11.-1 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Záměr č. 2 27.07.2015 11.08.2015 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh opatření obecné povahy 21.07.2015 21.08.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu OOP 21.07.2015 21.08.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březí n. Osl. a na části k.ú. Kotlasy 20.07.2015 05.08.2015 Oznámení obce Stáhnout soubor
Kotlíkové dotace pro domácnosti v kraji Vysočina 15.06.2015 31.12.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Oznámení o zahájení obnovy katastrálho operátu novým mapováním 19.05.2015 15.06.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Zpráva o výsledku přezkoumání 2014 - POOSLAVÍ 19.05.2015 05.06.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Závěrečný účet POOSLAVÍ 2014 19.05.2015 05.06.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 28.04.2015 29.05.2015 Oznámení obce Stáhnout soubor
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - Svaz vodovodů Bohdalov 28.04.2015 29.05.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška 28.04.2015 01.06.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 28.04.2015 29.05.2015 Oznámení obce Stáhnout soubor
Závěrečný účet obce za rok 2014 25.04.2015 15.05.2015 Oznámení obce Stáhnout soubor
Oznámení o výběrovém řízení číslo BZR/9/2015 23.04.2015 20.05.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Výzva k uplatnění připomínek 21.04.2015 22.06.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh OOP - Národní plán povodí Dunaje 21.04.2015 22.06.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh OOP - Národní plán Povodí Odry 21.04.2015 22.06.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
OOP - Národní plán Povodí Labe 21.04.2015 22.06.2015 Oznámení obce Stáhnout soubor
Seznam obcí v povodí Odry 21.04.2015 22.06.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Seznam obcí v povodí Dunaje 21.04.2015 22.06.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Seznam obcí v povodí Labe 21.04.2015 22.06.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Závěrečný účet Svazku ob. lesů Přibyslav za rok 2014 09.04.2015 27.04.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání valné hromady 09.04.2015 27.04.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků 19.01.2015 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Zahájení zjišť. řízení Plán pro zvládání povodň. rizik v povodí Dunaje 13.01.2015 13.02.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Zahájení zjišť. řízení Plán pro zvládání povodň. rizik v povodí Dunaje 13.01.2015 13.02.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu na rok 2015 Svazu vodovodů Bohdalov 15.12.2014 31.12.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Rozpočtový výhled 2016 -2017 Svazu vodovodů Bohdalov 15.12.2014 31.12.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 22.12.2014 15.12.2014 22.12.2014 Oznámení obce Stáhnout soubor
Posuzování vlivů na živ. prostředí 12.12.2014 12.01.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu na rok 2015 04.12.2014 22.12.2014 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtový výhled 04.12.2014 22.12.2014 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtový výhled 04.12.2014 22.12.2014 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na valnou hromadu SO POOSLAVÍ 21.11.2014 30.11.-1 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu SO POOSLAVÍ na rok 2015 21.11.2014 30.11.-1 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na valnou hromadu Svazku obecních lesů Přibyslav 05.11.2014 20.11.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Rozpočet Svazku obecních lesů Přibyslav na rok 2015 05.11.2014 20.11.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Posuzování vlivů koncepce - předání závěru zjišťovacího řízení 10.10.2014 31.10.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Záměr č. 10 01.10.2014 16.10.2014 Oznámení obce Stáhnout soubor
Záměr č. 9 01.10.2014 16.10.2014 Oznámení obce Stáhnout soubor
Záměr č. 8 01.10.2014 16.10.2014 Oznámení obce Stáhnout soubor
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí 26.08.2014 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 26.08.2014 26.09.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Záměr č. 7/2014 20.08.2014 05.09.2014 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh koncepce Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina 2014 -2020 16.08.2014 16.09.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Osvědčení o úspoře emisí 11.07.2014 30.08.2014 Oznámení obce Stáhnout soubor
zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Program rozvoje Kraje Vysočina 08.07.2014 30.11.-1 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje dne 24.6.2014 13.06.2014 24.06.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Záměr č. 5/2014 02.06.2014 18.06.2014 Oznámení obce Stáhnout soubor
Záměr č. 6/2014 02.06.2014 18.06.2014 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání valné hromady Svazku obcí POOSLAVÍ 23.05.2014 11.06.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Plnění rozpočtu Svazku obcí POOSLAVÍ ZA ROK 2013 09.05.2014 27.05.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Rozvaha Svazku obcí POOSLAVÍ ZA ROK 2013 09.05.2014 27.05.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Rozvaha Svazku obcí POOSLAVÍ ZA ROK 2013 09.05.2014 27.05.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Výsledovka Svazku obcí POOSLAVÍ za rok 2013 09.05.2014 27.05.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Příloha Svazku obcí POOSLAVÍ za rok 201 09.05.2014 27.05.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Závěrečný účet Svazku obcí POOSLAVÍ za rok 2013 09.05.2014 27.05.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Celkové vyúčtování výpočtu ceny pro vodné a stočné 2013 - Svaz vodovodů Bohdalov 08.05.2014 12.06.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Záměr č. 3/2014 04.05.2014 20.05.2014 Oznámení obce Stáhnout soubor
Záměr č. 2/2014 04.05.2014 20.05.2014 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje 03.05.2014 13.05.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cen. předpisů pro vodné a stočné 25.04.2014 13.05.2014 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Kraj Vysočina 25.04.2014 03.06.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Závěrečný účet Svazu vodovodů Bohdalov za rok 2013 25.04.2014 12.05.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí 25.04.2014 03.06.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání členské schůze - LDO 15.04.2014 29.04.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Příloha k záv. účtu obce za rok 2013 - zpráva o výsledku přezkoumání 08.04.2014 25.04.2014 Oznámení obce Stáhnout soubor
Závěrečný účet obce za rok 2013 08.04.2014 25.04.2014 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání valné hromady - Svazek obecních lesů Přibyslav 25.03.2014 10.04.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Závěrečný účet za rok 2013 - Svazek obecních lesů Přibyslav 25.03.2014 10.04.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2014 21.03.2014 01.04.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Záměr č. 1/2014 10.03.2014 25.03.2014 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na valnou hromadu - SO POOSLAVÍ 04.02.2014 24.02.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu na rok 2014 - SO POOSLAVÍ 04.02.2014 24.02.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozemky určené ke směně mezi LDO a podíln. obcemi 2014 29.01.2014 15.02.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina 27.01.2014 04.02.2014 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu SV Bohdalov na rok 2014 12.12.2013 28.12.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Rozpočtový výhled SV Bohdalov na roky 2015 a 2016 12.12.2013 28.12.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Komplexní pozemkové úpravy v katastr. území Březí a na části kat. území Kotlasy 05.12.2013 23.12.2013 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočet obce na rok 2014 29.11.2013 20.12.2013 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočet na rok 2014 - Svazek obecních lesů Přibyslav 11.11.2013 26.11.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška 06.10.2013 21.10.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Dodatek č. 2 ke smlouvě nájemní mezi podíl. obcemi LDO 13.09.2013 30.09.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy 11.09.2013 19.09.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška 26.07.2013 13.08.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Celkové vyúčtování všech položek pro výpočet cen pro vodné a stočné - Svaz vodovodů Bohdalov 28.06.2013 16.07.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Záměr č. 2 na prodej pozemku 19.05.2013 06.06.2013 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasedání valné hromady Svazku obcí POOSLAVÍ dne 27.5.2013 10.05.2013 27.05.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Příloha k závěrečnému účtu Svazku obcí POOSLAVÍ - zpráva auditora 10.05.2013 27.05.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Nařízení Státní veterinární správy 07.05.2013 28.06.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Přílohy k závěrečnému účtu Svazu vodovodů Bohdalov 26.04.2013 14.05.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška 23.04.2013 27.05.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška 12.04.2013 30.04.2013 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na zasednání Valné hromady Svazku obecních lesů 03.04.2013 18.04.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Závěrečný účet Svazu obecních lesů Přibyslav 03.04.2013 18.04.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení spojeného úz. řízení o umístění stavby 27.03.2013 12.04.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování ÚP Březí nad Oslavou 15.02.2013 19.03.2013 Oznámení obce Stáhnout soubor
Zpráva o uplatňování ÚP Březí nad Oslavou 15.02.2013 19.03.2013 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka Svazku obcí POOSLAVÍ - valná hromada 25.01.2013 20.01.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu na rok 2013 - Svazek obcí POOSLAVÍ 25.01.2013 20.02.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Výhled hospodaření Svazku obcí POSLAVÍ 25.01.2013 20.02.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Nařízení Státní veterinární správy 17.01.2013 03.02.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu Svazu vodovodů Bohdalov na rok 2013 10.12.2012 28.12.2012 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Rozpočtový výhled na roky 2014-2016 28.11.2012 14.12.2012 Oznámení obce Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška 23.11.2012 12.12.2012 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Zmena UP text. cast 29.11.2010 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
predpokladany zabor pudniho fondu 24.11.2010 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
sirsi vztahy 24.11.2010 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
vykres zakl. cleneni 24.11.2010 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
zasobovani vodou 24.11.2010 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
opatreni a asanace 24.11.2010 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
KV sidla 24.11.2010 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
koordinacni vykres 24.11.2010 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
kanalizace 24.11.2010 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Hlavni vykres UP 24.11.2010 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
dopravni reseni 24.11.2010 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
energetika a telekomunikace 24.11.2010 30.11.-1 Oznámení obce Stáhnout soubor
Závěrečný účet Svazu vodovodů Bohdalov za rok 2012 30.11.-1 14.05.2013 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor

Napište nám

  • Logo czech point
  • Logo fond vysočiny
  • Logo mmr