Svoz komunálního odpadu 1 x za 14 dní

Oznamujeme, že od letošního roku zůstává svoz kom. odpadu 1 x za 14 dnů v sudých týdnech. Vývozní den se nemění.

Poslední informace

Svoz komunálního odpadu 1 x za 14 dní

Svoz komunálního odpadu

Děkovný dopis Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa

Více informací naleznete v záložce úřední deska

Napište nám